Skalní brána u Malé Uholky

Skalní brána u Malé Uholky

Na jižních výběžcích poloniny Krásná se rozkládá jedna z částí Karpatské biosférické rezervace Uholsko-Širokolužansky masiv. Rezervace chrání především bukové pralesy, ale nachází se zde i krasové území. Jednou z největších místních zajímavostí je skalní most někdy též zvaný zkamenělá duha.

Nejdávnější zmínka o něm byla nalezena ve zprávě vyslanců ruského cara Ivana IV (Ivan Hrozný,1558r.), kteří se cestou z Cařihradu tenkrát zastavili v nedalekém Uhoľském klášteře. V hlášení se dočteme: Blízko kláštera jest veliký kámen jako oblouk a průchod pod ním jest jako pod hradní branou. Jedním koncem leží na jednom místě, druhým pak na druhém. Visí z něho prsy člověčí a všelijakého dobytka, z nichž kape jakoby mléko, jež dávají všelijakému dobytku. Ten pak vydojí mnoho mléka. Z jakého prsu kape, takovému dobytku se dává. Nahoře na kameni roste cedr, buk, vogras a jiné stromy......

Kamenný most je nádherný krasový útvar, který zřejmě v dávných dobách sloužil jako pohanská svatyně kultu slunce. Tato kamenná brána je až 3 m vysoká, hluboká 10 m a její rozpětí přesahuje 20 m. Na západní straně se klenba dokonce větví a brána má jakoby tři vstupy.

 

Na místo se dostanete z "horního" konce vesnice Malá Uholka. Protože je území součástí rezervace, je třeba na správě rezervace uhradit vstupní poplatek. Na oplátku Vás správce nasměruje na správnou cestu a možná přidá i nějakou další informaci. Začátek trasy leží mimo hlavní silnici a je proto bokem zájmu většiny cestovních kanceláří a agentur. Při jeho návštěvě si užijete příjemnou lesní túru, při které velmi pravděpodobně nepotkáte žádné další turisty či návštěvníky. Podrobnější popis trasy najdete v druhém dílu turistického průvodce Podkarpatská Rus od vydavatelství Freytag Berndt, který pro Vás chystáme.

Martin MItáš

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz