Aktuality

Zápis z členské schůze - valné hromady

1. Zahájení schůze, přivítání členů. Omluva předsedy Ing. Chytílka, který je hospitalizován. Schůze je usnášeníschopná.

2. Informování členů o aktuální situaci na Ukrajině (zničená rozvodna ve Volovci, rozbitá okna, střechy, sbírka 400 tis Kč od kolegů a členů spolku na pomoc vnitřním uprchlíkům shromážděným v obcích Jasiňa, Podobovec a Užhorod a na zbraně pro UA armádu, pomoc při tlumočení P. Stavinohy v KACPU (Krajském asistenčním centru pro uprchlíky na BVV, aj.)

3. Pan Vladimír Kuštek odprezentoval publikaci "Československý svět v Karpatech 1 a 2" pojednávající o historii Podkarpatské Rusi - obec Chusť, Užhorod pod. Připravuje a shromažďuje materiál pro třetí díl.

4. Pan Petr Stavinoha informoval o osudu pamětní desky, která byla pořízena z peněz spolku - byla odhalena 5. 12. 2021 na rodném domě prvního podkarpatského guvernéra p Antona. Beskyda v Holubiném u Svaljavy za přítomnosti pana Ivana Latka z Krajanského spolku TGM v Užhorodě a místní honorace.

5. Diskuze nad vybranými body ve Stanovách spolku a následné hlasování o změnách

- návrh na zrušení Revizní komise - přijato (Pro 14, Proti 0, Zdržel se 1)

- omezení počtu členů výboru z 10 na 3 - 5 členů výboru volených na valné hromadě, s tím, že předseda spolku bude mít váhu jednoho hlasu - přijato (Pro 9, Proti 0, Zdržel se 6)

- zrušení poboček (nemá vlastní status ani právní subjektivitu) - přijato (Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0)

6. Pan Čopík nás pozdravil jménem pražského spolku a nabídl těsnější spolupráci obou našich spolků.

Součástí zápisu je prezenční listina.

 

Za výbor podepsali Ing. Petr Stavinoha, v.r. a Ing. Arnošt Mader, v.r.

 

Zapsala Ing. Andrea Srbová, člen spolku

V Brně dne 17. června 2022 Stará Radnice

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz