Aktuality

Schůze výboru, 19. 4. 2023

Schůze výboru, 19. 4. 2023

 

Schůze výboru, 19. 4. 2023

Přítomní:

Petr Stavinoha

Andrea Srbová

Adam Blažke

Stanislav Čermák (on line)

 

Program:

 

1) Hospodaření spolku

2) Zhodnocení akce Před 100 lety spolu – ochutnejte Podkarpatskou Rus

3) Plán příštích akcí

4) Web spolku

5) různé

 

Ad 1) Spolku byly přiděleny dotace na jeho činnost od města Brna ve výši 65 000 Kč a od Jihomoravského kraje ve výši 55 000 Kč. Budeme žádat ještě o dotaci na osvětovou činnost na ministerstvu kultury.

Výbor vyslovil uznání Andree, protože všechny jí podané žádosti byly vyřízeny rychle a bez věcných a faktických připomínek úřadů.

Počet aktivních členů spolku je 40. Členské příspěvky za tento rok doposud 5 členů neuhradilo. Budou individuálně kontaktováni hospodářkou spolku.

 

Ad 2) I přes značnou nepřízeň počasí (déšť a zima) se akce Před 100 lety spolu – ochutnejte Podkarpatskou Rus, zúčastnilo 10 členů spolku a zhruba 200 návštěvníků. Bylo vdáno 480 ochutnávkových porcí podkarpatských specialit. Výbor si vysoce cení práce členů Romany, Standy, Zdenka a Ivana, kteří se aktivně zapojili do přípravy a vydávání jídel. Akce byla vysoce hodnocena všemi účastníky a následně potom i na sociálních sítích. Jediný negativní ohlas byl od těch, kteří se o pořádání akce dozvěděli pozdě a nemohli přijít.

Kromě dobré stravy a přednášek se ukázalo, že skvělými tahy bylo zapojení animátorky, která měla 2 zhruba hodinové vstupy pro malé děti hostů (kteří se potom mohli věnovat programu) a vystoupení ukrajinské kapely.

Ze strany bistra 4D v jehož prostorách akce proběhla i ze strany hostů vzešel požadavek na zopakování akce v tomto formátu.

Z naší strany se bohužel nepodařilo zajistit pivo z pivovaru Cypa ve Kvasech, protože původně sjednaný dopravce se zdržel a kvůli velikonočním svátkům již nestihl zásilku včas dovézt. Aby byl zachován duch akce, čepovali jsme pivo Karpat ze Slavičína a Čechoslovák z Medlánek.

 

ad 3) Další akce spolku proběhne 27. 5. – Návštěva dřevěných kostelů v Dobříkově a Hradci Králové spojená s prohlídkou Gočárových staveb tamtéž. Akce bude pro členy spolku se zaplacenými příspěvky zcela zdarma. Dopravu zajistí členové výboru, přihlášky do 9. 5.

 

Bude následovat 4  - 5 ti denní výjezd na Letní školu rusínského jazyka a kultury, pořádanou Prešovskou univerzitou. Zúčastníme se 2 tématických přednášek, ukázkové lekce rusínštiny a kulturní akce v některé z rusínských obcí v okolí. Mimo to navštívíme celou řadu dřevěných kostelů a jiných rusínských památek a budeme se věnovat nenáročné turistice v okolí Dukelského průsmyku.

Dopravu zajistí členové výboru, akce bude podle počtu účastníků částečně, nebo zcela hrazena z rozpočtu spolku.

14. 9. v rámci Babylonfestu v Brně proběhne souboj bogračů – vyzvali jsme Svaz Maďarů v Brně na souboj. Protože bograč je maďarská dobrota, která zlidověla i v Podkarpatské Rusi, bude náš a maďarský tým vařit v některém z brněnských parků v kotli svůj bourač, který pak budeme spolu s volebním lístkem prodávat kolemjdoucím. Každý hodí lístek té skupině, jejíž bograč mu víc chutnal. Nakonec si rozdělíme zisk a útratu za suroviny zaplatí ten, kdo prohrál.

 

Do konce září Plzeňáci předloží podklady pro akci, kterou pro spolek nachystají na 11. 11.

 

ad 4) Výbor ocenil grafické i funkční zpracování nového webu od Petra Ladmana. Možnosti vkládání obrázků a grafiky a obecný návod k uživatelskému zacházení s webem doladí s Petrem Adam, který se této problematice lépe orientuje.

 

ad 5) Žádáme všechny členy spolku, aby prostřednictvím svých dětí a vnoučat nabídli v jejich školách besedy a přednášky s tématikou Podkarpatské Rusi do hodin dějepisu a češtiny (Olbracht, Šuhaj). Jmenovitě pro 8. a 9. třídy a střední školy. Lze nabídnout i vlastivědné nebo cestovatelské přednášky pro různé turistické a zájmové kluby. Ma tuto činnost můžeme čerpat dotace a bylo by škoda je nevyužít.

Klubovna na Radnické 8 v Brně nám nebyla přidělena, magistrát plánuje rekonstrukci budovy. Dokud ale práce nezačnou, můžeme ji používat. 

Staňa navrhuje uspořádat v létě setkání členů spolku i s rodinami „na půli cesty“ tj. někde v Jižních Čechách.

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz