Články

Stále živá slova

Přečtěte si krásnou řeč Agáty Pilátové, rodačky z Užhorodu, pronesenou u příležitosti odhalení...
Skalní brána u Malé Uholky

Na jižních výběžcích poloniny Krásná se rozkládá jedna z částí Karpatské biosférické rezervace...
Vodní elektrárna Terebla - Rika

Pokud jste někdy cestovali z Mežhorje do Chustu podél Riky, možná jste si zhruba v polovině cesty...
Zakarpatí 2020

S velkým potěšením publikujeme článek Majky, kterě se jako jediné z nás podařilo letos na...
Rusíni

Karpatští Rusíni žijí na severních a jižních svazích Karpat. Území, na němž Rusíni přinejmenším do...

V jakém světě bych to žil, kdybych se nemohl občas spojit se svými vzpomínkami na postavy...

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz