Články

Zakarpatí 2020

S velkým potěšením publikujeme článek Majky, kterě se jako jediné z nás podařilo letos na...
Rusíni

Karpatští Rusíni žijí na severních a jižních svazích Karpat. Území, na němž Rusíni přinejmenším do...

V jakém světě bych to žil, kdybych se nemohl občas spojit se svými vzpomínkami na postavy...

Podívejte se na prezentaci, kterou předvedla loni žákyně 7. třídy, když měla za úkol pohovořit o...

Už jsem se dříve zmínil, že se užhorodským starousedlíkům líbil fakt, že toto město zůstává...

Není to nové téma, ale je nutné se k tomu stále vracet, tím spíše, že se podobné jevy ve světě...

Syrniky jsou tvarohové (tvaroh = сир) lívance. Je to velká pochoutka. Běžně se podávají jako...

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2023 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz