Fejetony

V jakém světě bych to žil, kdybych se nemohl občas spojit se svými vzpomínkami na postavy...

Už jsem se dříve zmínil, že se užhorodským starousedlíkům líbil fakt, že toto město zůstává...

Není to nové téma, ale je nutné se k tomu stále vracet, tím spíše, že se podobné jevy ve světě...

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz