Pomozme v Jasni

Pomozme v Jasni

Náš spolek pořádá ve spolupráci s obecním úřadem Železné veřejnou sbírku na podporu domova pro seniory a čtyř mateřských škol na území města Jasiňa. Podrobnosti a návod, jak přispět naleznete zde https://www.donio.cz/dobrovolnici-pro-jasinu

Akci zastřešují Adam Blažke, místopředseda spolku a Miroslava Humpolíková, zastupitelka Železného.

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz