Babylonfest 2023

Babylonfest 2023

V sobotu. 16. 9. se náš spolek zúčastnil každoročního festivalu národnostních menšin Babylonfest. V krásném letním počasí se našich deset členů na stánku prakticky nezastavilo. Podvědomí o Podkarpatské Rusi jsme šířili především prostřednictvím jídla - prodali jsme 50 porcí boršče a 40 porcí bograče. Žíznivé hosty jsme osvěžili 100 pivy značky Karpat. Kdo chtěl, mohl si vyfotit QR kódy a tak se dostat k receptům na našich webových stránkách. Kromě toho jsme prodali 3 knihy Vlada Kušteka Československý svět v Karpatech a rozdali větší množství starších čísel našeho časopisu. Všichni zájemci dostali vyčerpávající odpovědi na své otázky, mezi nimiž tradičně převažovaly dotazy na Mikolu Šuhaje. Setkali jsme se ale i se zajímavými dotazy na téma původu Rusínů a jejich jazyka, heraldického původu podkarpatského znaku a vymezení Rusínů oproti Ukrajincům.

Také jsme navázali přátelské vztahy s ostatními menšinami a s Maďary jsme dohodli, že odloženou soutěž ve vaření bograče uskutečníme mimo babylonfest v Údolí oddechu.

Díky všem aktivním i pasivním členům za účast.

koalky-chutnaly
hojn-ast
n-stnek-2
n-stnek
n-team
nae-vlajka
ochutnvka-bograe

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz