Cesta na západ

Cesta na západ

Víkend prodloužený 17. listopadem jsme využili k setkání jihomoravské a západočeské sekce našeho spolku. Standa a Zdenek připravili skvělý program.

V pátek jsme si prohlédli centrum Plzně a ve Starém Plzenci jsme absolvovali exkurzi v Bohemia sektu a poučili se o problematice výroby sektů a ochutnali jsme i některé nám doposud neznámé české sekty z vyšších produktových řad. Večer jsme se potom sešli se všemi dostupnými členy, osobně jsme se seznámili a probrali jsme možnosti další činnosti.

V sobotu jsme zamířili na Chodsko. Cestou jsme si nejdříve zevrubně prohlédli zámek v Čečovicích, který Zdeněk s manželkou a partou nadšenců koupil a postupně jej uvádějí do původního stavu. Následně jsme udělali zastávky na krátké prohlídky Horšovského Týna, Klenčí pod Čerchovem a Výhledů. V Trhanově jsme si vedle Lomikarova zámku dopřáli opulentní oběd a kolem Kozinovy chalupy v Újezdě jsme dorazili do Domažlic na plavecký stadion, kde jsme se ubytovali. Pozdnější odpoledne jsme věnovali plavání a radostem aquaparku a poté jsme se vydali na prohlídku centra Domažlic s místní průvodkyní. Protože už bylo dost chladno, větší část prohlídky jsme strávili v kulturním centru pivovaru Domažlice, kde jsme si kromě tajemství výroby piva místní sládkovou prohlédli i výstavu o sousedských vztazích mezi Chody a Bavory napříč stoletími a dozvěděli se zřejmě pravdivější verzi příběhu o Kozinovi a Lomikarovi, než od Jiráska. Následně jsme místní pivo ochutnali při večeři v pivovarské restauraci za zpěvu dudácké kapely, kterou nám naši plzeňští členové přichystali jako překvapení.

Neděli jsme pak už věnovali dlouhé cestě domů, kterou jsme si zpestřili pouze obědem a prohlídkou Strakonic.

Připomeňme si pěkné chvíle prohlídkou fotek.

2e28edd9-35cd-493c-9a0b-884b2a53f9cf
7f1f3d1b-0b39-4330-ad2c-df17346949e3
5c1dd386-1165-4ce4-9df7-ffec916710ab
9e1f7827-1546-447e-860e-e31737c71b43
19f2f2ed-9139-45a6-a560-be7ea7442193
26b29a0c-ba23-476b-bc92-26d7998c800a
802ee9d3-7465-4cfe-8fff-b4b941b2e899
840a74d7-3ec6-4c59-a4d3-f4270b02bc63
5738e437-1c35-46c9-b1f3-d05d582999d9
6263bc91-31b4-430a-83e3-641c0231a1cb

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz